Uitgangspunten

Hieronder tref je, op basis van mijn eigen praktijkervaringen, diverse uitgangspunten “activerend onderwijs en ICT” aan.
Ook is een globale opbouw van een les zoals ik die veelal verzorg voorhanden.

Algemeen:

Maak kortdurende lessencycli met doe- opdrachten.
De opdrachten bevatten met veel ICT componenten.

Zorg voor structuur

 • Gebruik slechts 1 digitale route in de ELO om je lesstof aan te bieden
 • Zorg voor een heldere relatie opleiding, curriculum en je opdracht resp. vakinhoud.
 • Zorg voor een beschikbare weekplanning

Zorg voor afwisseling en waar mogelijk een student-eigen invulling

 • Afwisseling in werkvorm, op te leveren resultaat en ondersteunende tool
 • Afwisseling in individueel werk en werken in groepjes
 • Afwisseling in locatie (lokaal, leertuin, buiten)
 • Laat de student een personal touch aan het eindresultaat geven; betrek evt. bpv bedrijf resp. ouders

Zorg voor ondersteunende bestanden

 • Een actuele , liefst Nederlandstalige, eenvoudige handleiding
 • Indien nodig de correcte bestanden om te installeren. Laat studenten niet modderen; lever service!

studentGlobale opbouw van een les:

Aftrap 6-10 minuten

 • Eis aandacht; “klep dicht”
 • Teruggrijpen op vorige les.
 • Korte inleiding nieuwe opdracht
 • Wanneer dient deze afgerond te zijn
 • Leerdoel van de opdracht
 • Nut resp. plaats van de opdracht in de opleiding
 • Laten zien waar de opdracht in de ELO klaarstaat

Studenten gaan zelf aan de slag: 45 minuten

 • Docent neemt de presentie op.
 • Loopt rond voor individuele ondersteuning
 • Indien nodig tussentijds een algemene toelichting op basis van je waarnemingen
 • Bevestig dat de student op de goede weg is.
 • Geef complimenten (niet overdrijven)
 • Ben trots op je studenten (niet overdrijven)

Afronding 5 minuten

 • Korte evaluatie met de groep, gaat het goed met de voortgang?
 • Korte blik op de volgende les.
 • Opruimen, uitpuffen en op naar de volgende les.