TPACK-Spel

Klik hier voor ideevorming: het werkvormenspel gemaakt door het Novacollege.

Spelregels werkvormenspel

Het werkt simpel. Maak van de pdf die je hierboven kunt downloaden drie stapels met kaartjes:

  1. Een stapel met didactische werkvormen als simulatie, klassikale instructie en zelfstandige oefeningen maken.
  2. Een stapel met ict-hulpmiddelen, als video, smartboard, website en mindmap software.
  3. En uiteraard in je hoofd een eigen stapel met je eigen vakinhoud . 

Met deze combinatie ga jij of eventueel met je teamgenoten aan de slag om een concrete onderwijsactiviteit te ontwerpen.
Vervolgens ga je met je kennis op de drie gebieden op zoek naar de meest geschikte combinatie.

Bekijk aansluitend de te nemen vervolgstappen. Succes!!

Drie voorbeelden van doe-opdrachten met ICT

Je leerlingen moeten het protocol “handen wassen in een zorgomgeving” leren (vakinhoud). Je leerlingen voeren het protocol in de praktijk uit en leggen de handelingen vast op video. In groepsvorm vergelijken zij het protocol met hun eigen opnamen en geven elkaar feedback (geïntegreerde kennis van didactiek en ICT).

Je wilt het thema “democratie” aan je leerlingen uitleggen (vakinhoud). Je creëert samen met je leerlingen op een digitaal schoolbord een elektronische mindmap om vervolgens discussie op gang te brengen over “democratie” (geïntegreerde kennis van didactiek en ICT).

Of bekijk de voorbeeldopdracht Wie = U

 

29-10-2014 12-37-04