Stappenplan

Hieronder volgt stapsgewijs het traject wat docenten doorlopen tijdens TPACK traject.

Stap 1 Kies je onderwijssituatie

De docent neemt een besluit aan welke onderwijssituatie hij of zij wil gaan werken.
Hierin staat  het doel dat de docent met zijn of haar studenten wil bereiken centraal.

Stap 2 Oriënteren op de tools

De docent gaat zich verdiepen de mogelijkheden  van de bijbehorende tools.
Mogelijk uit voorbeelden uit de praktijk. (good practise)
Een belangrijk onderdeel is het oefenen met de tools.
Hoe werkt het, wat zijn de mogelijkheden en beperkingen?

Stap 3 Kiezen van een tool

Op basis van de ervaringen met de tools maakt de docent een keuze voor een tool die het best past bij de gekozen onderwijssituatie.
Bij de keuze moet de docent rekening houden met het belang voor de student (wat levert het de student op?), de sterke en zwakke punten van de tool en hoe je omgaat met de zwakke punten.
Waar zit de uitdaging?

Stap 4 Herontwerp en uitvoeren van de onderwijssituatie

De docent gaat vervolgens aan de slag met het herontwerp van de eigen onderwijssituatie.
Vul evt daarvoor een lesvoorbereidingsformulier in

In dit herontwerp worden vakinhoud, technologie en didactiek op effectieve wijze geïntegreerd.
Bij het herontwerp hoort na het uitvoeren ervan, plaats te zijn voor voor evaluatie door de studenten.

Stap 5 Reflecteren op het leerproces 

Bij het reflecteren kijkt de docent terug op de beginsituatie, de keuze, het herontwerp en uitvoering van de onderwijssituatie.
Tevens op de invloed die het kan hebben in de eigen onderwijspraktijk.
Heeft het hem of haar beïnvloed als docent?
Wat moet ik aan de onderwijssituatie resp. inzet van tool aanpassen

Stap 6 Implementatie

De definitieve invoering het herontwerp vindt plaats in een nieuwe periode waarin de bijgestelde onderwijssituatie  opnieuw doorlopen wordt.