Tpack model

Het TPACK model kan leraren helpen bij het maken van keuzes over hoe ICT ingezet kan worden om het leren van een bepaalde vakinhoud te ondersteunen. Tegelijkertijd helpt het TPACK model leraren om kritisch na te denken over hun eigen kennis en de kennis die zij nodig (zouden moeten) hebben om ict zinvol in te kunnen zetten binnen bepaalde vakken met behulp van een bepaalde didactiek.

tpack_model

Volgens het TPACK model moet je bij het ontwikkelen van een onderwijsactiviteit nadenken over wat je wil overbrengen (vakinhoud), op welke manier (didactiek) en met welke hulpmiddelen (ICT). Hierbij houd je uiteraard ook rekening met de omgevingsfactoren, zoals doelgroep en infrastructuur.

Hieronder een video met een erg korte uitleg…;-)

Maak op een speelse wijze kennis met TPACK